Perfil do usurio

Mr chomeo sieusieumup

Resumo da Biografia

cc con gu bng c khin cho bng tay vi c chng ta t u th k 20 mc du ngi ta ni rng nim say m ca con ngi i mang gu i xa ti tn thi Neanderthal lc cc ngi th sn ct gi hp s ca nhng con gu nu tuyt chng. mt con gu rt ni danh tn l Bruin cng c c trng trong thi trung th k. ngy nay, gu khng ch c coi l biu tng ca sc mnh v sc bn, m chng cn mang kh nng tng t ca con ngi nh s hu th ng thng, ngi trn lng, nhy v m, y l l do v sao gu bng biu tng cho hnh nh ca 1 ng minh ng tin cy hoc tm t, c bit l trong s cc tr th.

Vic to ra ch gu bng l mt s t nhin t nhin pht trin trong khong hai lc a, mt M v 1 chu u, c bit l c can h ti cc ch nhn chi khc nhau, Morris v Rose Michtom New York v gia nh Steiff c. Theo cu chuyn, Michtoms ly cm hng trong khong 1 bc tranh bim ha lng danh trn t Washington Post miu t Pres. Theodore "Teddy" Roosevelt ngi k bn mt n con trng hin lnh lm cho tiu v b quyt i x nhn o ca ng vt hoang d khi i sn Mississippi. ngi nh ca Steiff, Margarete v chu trai ca b, Richard khin chi nhi bng trong khong cui th k 19, bao gm c gu, nhng chnh mu m ca Richards da trn 1 con gu trnh din ti S th Stuttgart lt vo mt xanh ca khch hng chi Hermann Berg cng ti t New York trong Hi ch chi thng nin c vo nm 1903, ni ng Berg t 3000 n t hng cho cc con gu Steiff gy ra " gu bng "cn st gu M. nhng con gu nhi bng cng tr nn ph thng Anh v con gu ting Anh trc ht c cho l c cung cp vo nm 1908 ti Acton, London.

nhng ch mo bng pusheen trc nht c khin t vi mohair s hu i mt nt mu en v nhi bng hon ho. hin gi, mohair sang trng lm cho trong khong len v bng vn c dng, nhng gu bng ngy nay vi a dng cht liu vi lm trong khong la, lng tng hp, thm ch c vi to si, vi ph v vi terry rt hon ho cho tr s sinh. Bn thm ch s hu th c con gu bng ty chnh hoc t nhn ca bn bng phng php s dng lng c v nhng vt gia truyn bng vi khc. s hu mt s thit k gu tuyn la v gn nh chng ko bao gi tht bi trong vic khi gi cm gic thoi mi v an ton khi bn nhn thy nhng chi u ym . Bn s hu th chn cc con gu xm, gu trc hoc gu bc cc m say ca bn. Ngay c ng Bean vui tnh v ng yu cng s hu ch gu bng nh d thng ca ring mnh thng xut hin trong cc phn on truyn hnh ca ng.