Perfil do usuário

Meo May Bong

Resumo da Biografia

khi ngi ta ngh v thú nhi bông và chi ng cp hin nay, ngi ta hu nh luôn ngh v chú gu bông có tính biu tng. tuy nhiên, gu bông thc s là 1 s xut hin gn ây. Ln trc nht trong s h n vào nm 1902 lúc 1 ch ca hàng Brooklyn, New York xem mt b phim hot h́nh chính tr có tên 'V ng Mississippi'. Phim hot h́nh này cho thy tng thng Theodore Roosevelt, ngi c̣n c gi là 'Teddy', chi t bn 1 con gu b dn vào tuyn ph trong mt chuyn i sn thc t. Roosevelt tuyên b rng anh ta s ko thích th thao tng t.

Con gu Teddy 90cm c biu th là mt tr th, d thng và âu ym trong mt lot phim hot h́nh. Chính các h́nh nh này ă truyn cm hng cho Morris Michtom, 1 ch ca hàng, to ra và khi u bán chúng trong ca hàng ca ḿnh nh 1 món chi cho tr nh. V ông ă khin các con gu tng t cho shop, do ó tht d dàng bt u tip th món chi này mt bí quyt tŕu mn theo tên ca 1 Tng thng.

Michtom ă gi 1 loi chi cho Tng thng Roosevelt, song song buc phi Tng thng cho phép dùng bit danh ca ḿnh trong tên ca chi. Tng thng Roosevelt ă ng ư iu này, và ây là khi chú gu bông chi bt u phát trin thành 1 phn ca vn hóa i chúng. Ngay t các ngày trc nht, các con gu nhi bông này ă biu t s ni ting và lúc ông Michtom t 1 du hiu trong ca s truyn bá 'Teddy Bears', cái tên này mau chóng tr thành ng ngha s hu các con thú nhi bông này.

Trong mt ôi nm, các con thú nhi bông tng t ă c bán bi các shop khác. nhng chi thú nhi bông này ă nhanh chóng c bán trên khp nc M và c châu Âu. các con gu chi này cng c k trong ph thông loi sách, âm nhc và nhng công c truyn thông khác trong ngày. Gu bông sm tr nên mt vt phm nhiu khác cho nhng nhà su tp cùng s hu nhng chi khác, búp bê c in và búp bê c.

mt s gu chi tng i vi tr giá. t d, 1 con gu chi c dt 1 phn t vàng và c cung ng bi dch v ban s k nim 125 nm ca món chi ang c bán mang giá 84.000 USD. doanh nghip ca Michtom ă bán ra th trng chú gu bông trc ht, t chc chi và chi mi l, vn c̣n hot ng cho n ngày nay.

s thích su tp gu chi không nên tiêu tn ca bn hàng ngàn USD. s hu ph thông phng pháp t́m giá c hp lư và ôi khi là nhng món hi ln cho các chú gu c in ti nhng shop bán xe, ch gii, u giá trc tuyn và a im su tp c bit. Ngoài v th là mt con gu c in s hu th su tp, món chi này có tên ca mt v tng thng lng danh, s làm cho bn ng hành rét mt và âu ym cho mt a tr. Bn ang thc mc gu bông 1m2 giá bao nhiêu? Hăy ti mang GaubongOnline s hu c các s chn la r nht.

Link social Linkerdin: https://bit.ly/3dDq13c

Link social Pinteres: https://bit.ly/3dRh9qW