Perfil do usuário

Dong Ho Sin Min

Resumo da Biografia Khám phá 4 cái ng h Seiko mt vuông cho nam gii thp nht hin gi

các cái ng h Seiko t lâu ă tr nên biu tng thi trang chng nhng ng cp trong tng kiu dáng mà c̣n nm cht lng thng tha, ng cp vt thi ḱ. Khai sinh t x s Mt Tri mc và gi ây, mu tên này không c̣n là xa l i vi mi giáo mi lúc tu cho ḿnh 1 cái ng h Seiko chính hiu.

Xem thêm: https://seikocaocap.com/dong-ho-seiko-da-quang/

ng h mt vuông dành cho nam gii s hu v thng hoc hoi hn nhng kiu dáng mt tṛn, nhng gi d bn chu thng chu khó ư khám phá th́ s thy c nét p, nét c in, chic tinh t c giá nm trong tng chi tit, tng góc cnh, sc nét ti choáng ngp. nu nh bn yêu thích các mu mă mt vuông c in dành cho nam ca Seiko th́ n o ǵ na mà ko cng Fado khám phá các ḍng ng h hút mt và tinh t ngay ti ây nhé!

Khám phá 4 chic ng h Seiko mt vuông cho nam gii thp nht

nu nh bn mun T́m hiu k hn v nhăn hiu Seiko nc danh này th́ có th tham kho thêm bài vit sau ng h Seiko chính hăng là ca nc nào, giá bao nhiêu?

Sau ây, hăy cng Fado im danh nhanh top các loi ng h Seiko nam mt vuông hot nht nhé!

Seiko Mens Brown Leather Strap Solar Dress Watch SUP896

vi im ǵ c sc trong b ngoài ca Seiko Sup896

n gin nhng khác bit

Quan sát ngoi h́nh mt vuông này chúng ta thy nó c vun p theo cá tính c in, a chung s ti gin và góc cnh. mang mt tí mnh m ḥa cng tông vàng truyn thng, môt chút nhn nhá ca dây da cao cp tông màu nâu làm bng sáng cho c ng h.

Tính nng vt tri

ây là loi ng h chic Solar c trng, hot ng da trên nng lng ánh sáng Mt Tri hoc bt k ngun sáng nào mà nó có th tip nhn và chuyn hóa thành nng lng s dng ch mt khong dài. có thun li này, bn ko bao gi lo Seiko Sup896 ht pin na.

Sup896 tiêu dùng mt kính c quyn Hardlex ca Seiko mang cht liu kính thy tinh khoáng cng lc mnh m này s nâng cao kh nng chng try xc, va p và chng sc hiu qu. ngoài ra, mt kính này c̣n to cho ng h v ti mi và sáng bóng, bn b cùng du n thi ḱ.

Xem thêm:  https://seikocaocap.com/dong-ho-seiko-spring-drive/

Kh nng chng nc cao lên ti 50m nên bn hoàn toàn chp thun và yên tâm s hu cht lng ca nó, th sc bi li, i ma hoc tham gia các hot ng nh di nc nhé!

  • tuyn ng kính mt s: 28.1 mm

  • B dày mt s: 7.5 mm

  • Dây eo rng: 20 mm

  • Cht liu bezel thép không g

im nhn ca Seiko SNKP27 dành cho nhng chàng trai ca chúng ta là ǵ?

ngoài mt tinh t

s hu th xem ây là chic ng h phong cách ngi nh́n nht trong bng xp hng mà Fado gi ư ti bn c. t màu sc ti ngoi h́nh u hoàn m và tôn lên nét khe khon, không quá mnh dn, nhng trm tnh cho các quư ông a thích phong cách ng cp và lch lăm.

ngoi h́nh tṛn vuông lng ghép lên nhau, cng mang vch ch gi bn ln ánh vàng và lch ngày, tháng nm sn 3 gi, cho ngoài mt tng phn và sc nét ti bt thn. Dây da c khin bng cht liu cao cp, mm mi và to cm giác tho thích cho ngi eo ngay c lúc m hôi.

ng h s dng mt kính ôc quyn Hardlex ca Seiko cho kh nng chng try xc và va p hiu qu.

vt mnh m

ây là mu ng h Automatic mang th lên dây cót hoàn toàn t ng da trên chuyn di ca cánh tay các bn, em n chính xác cao hn các cái ng h c truyn thng thng nht khác. ây chính chính là mt trong các tuyn la sáng giá i s hu các ngi nào ham mê mu hay, cái thú v ni các mu ng h c.

Xem thêm: https://seikocaocap.com/dong-ho-doi-seiko/

Kh nng chng thm nc tng i cao mc 50m, phù hp cho các hot ng bi li tiêu khin ngn mà bn ko cn lo nó nhim nc hay h hng.

  • tuyn ng kính mt s: 41 mm

  • B dày mt s: 13 mm

  • Dây eo rng: 22 mm

  • Cht liu bezel thép không g