Perfil do usuário

Mr john alexe

Resumo da Biografia Nhà hàng buffet chay Hng Thin

Nhà hàng buffet chay Hng Thin

Nu mt không gian thanh tnh, an yên cùng thc n buffet a dng là tt c nhng ǵ bn mun th́ buffet chay Hng Thin s là mt la chn hoàn ho dành cho bn. Ti ây, bn s c tn hng mt không gian m thc ht sc rng răi, thoáng mát, mt thc n chay thanh tnh mang m bn sc dân tc. Ch vi 109.000 ng/ ngi, thc khách s c tha thích la chn nhng món n thm ngon và b dng t bánh bt lc, mem chay, bánh canh, bún ḅ chay,.. n các loi hoa qu và chè tráng ming

Thêm thông tin nhà hàng buffet chay Minh Chay: 

 

Link1: https://gab.com/vnminhchay


Link2: https://enetget.com/vnminhchay


Link3: https://vk.com/id583449284


Link4: https://www.instapaper.com/p/7558653


Link4: https://www.diigo.com/user/vnminhchay

 

ây không ch là ni mang n cho bn nhng ba chay ngon mà hn ht là s an yên, th giăn, r b mi u t mun phin. Vi nguyên liu sch cùng bàn tay ch bin ca nhng ngi u bp tài hoa, nhng món chay ti ây tr nên vô cùng c áo, ti ngon, li d v khó quên trong ḷng thc khách.

Th gii chay Loving Hut

Th gii chay Loving Hut

Th gii chay Loving Hut cng là mt a im quen thuc vi nhng tín n chay. Nm trong h thng nhà hàng thun chay quc t Loving Hut có mt ti hn 60 quc gia trên th gii, Loving Hut Vit Nam d dàng ghi im nh thc n a bn sc cùng phong cách phc v chuyên nghip. Ngoài phc v cm chay thông thng, vào nhng ngày mùng 1 hàng tháng và ngày rm, ti Loving Hut li t chc tic buffet chay c bit. Ch vi 100.000 ng, thc khách s c tha sc chn la vi thc n hn 30 món n thun chay thm ngon hp dn.